[File Excel] Bảng theo dõi kế hoạch công việc

mẫu kế hoạch triển khai công việc

Mẫu kế hoạch công việc bằng excel

Biểu đồ Gantt phân công việc thể hiện rõ tính chất … Thông thường, dự án sẽ được lên kế hoạch với bộ khung thời gian được cố định sẵn.

Sử dụng dể dàng file excel trên máy tính hoặc laptop khi quản lý công việc việc bất kỳ.

Khi triển khai các dự án, công việc chi tiết. Theo dõi tiến độ bằng excel tính toán và cập nhật, cùng tham khảo một số mẫu dưới đây.

bảng tiến độ thực hiện công việc

Sơ đồ Gantt về kế hoạch công việc

Theo dõi tiến độ được liệt kê, thực hiện cho từng công việc, bao nhiêu %, đang ở mức nào.

gantt kế hoạch công việc

Biểu đồ Gantt đánh giá kết quả công việc

Bảng theo dõi tiến độ các ngày. để công việc hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực nhất có thể.

biểu đồ đánh giá kết quả công việc

Chúc các bạn luôn thành công.