Ghost win 10 64bit 2020 nhẹ chạy mượt, google drive

ghost win 10 64bit nhẹ nhất

Ghost Windows 10 v1909 2020 nhẹ chạy mượt Fullsoft mình đã cài trên nhiều máy tính PC , laptop văn phòng, Laptop Gameming

Làm từ Windows 10 x64 v1909 nguyên gốc không lược bớt thành phần, không cá nhân hóa thông tin. Đã tinh chỉnh, tối ưu hóa để windows hoạt động nhanh và nhẹ hơn trên laptop và máy tinh để bàn PC.

Tích hợp Office 2016 và các phần mềm thông dụng. Cài đặt .Net 3.5, VC++, DirectX, Legacy Components đầy đủ giúp cài đặt và chơi games, apps không bị lỗi.

Không crack trước windows và office. Các bạn có thể vào folder C:\TOOLS để kích hoạt bản quyền Windows và Office

ghost win 10 64bit 2020
Ghost win 10 64bit 2020 nhẹ chạy mượt, google drive
Link tại: https://fshare.vn/folder/FFNN21P9SZCG?token=1586878855
Google Drive:
10X64V1909.GHO: https://drive.google.com/file/d/1PKfUIJM_FUHkgQAEXBhnSnR5O_KyeYMZ/view
10X64V1909.TIB: https://drive.google.com/file/d/1ZP3onajHgnMfI_JZk5xSXhYo3ZeYQCbf/view
10X64V1909.TBI: https://drive.google.com/file/d/1iC8KVxWQNZCxbosWuCZXN7ITxflttJxr/view