5 phút khắc phục lổi chia sẻ máy in Win 10 Win 11

loi chia se may in win10 win11

Các lỗi thường gặp khi share máy in trên Windows 10, Windows 11

Lỗi share trong Lan không chia sẻ máy in qua mạng nội bộ. Chia sẻ máy in báo lỗi Windows cannot connect to the printer. Printer 0x00003e3, printer 0x00000006, printer 0x00004005 win 10. Windows cannot connect to the printer win 10. connect to printer 0x000003e3 win 10. Windows cannot connect to the printer 0x0000011b.

Cách khắc phục lỗi không chia sẻ được máy in trong mạng lan trên win 10 win 11

Trước đó máy tính laptop sử dụng máy in chia sẻ trong mạng Lan công ty bình thường. Sau ngày mai sử dụng mất kết nối báo lỗi các máy in trong cùng mang Lan.

Nguyên nhân không share được máy in qua mạng Lan. Do trên Windows 10, Windows 11 tự động cập nhật “Security update for microsoft windows” phần mềm bảo vệ Windows Virus Security.

5 phút sửa lỗi chia sẻ máy in trên Windows.

Control panel – Program and features

programs

Chọn: View installed updates

updater

Chọn: Security update for microsoft windows, Tiếp chọn Uninstall và Yes để gở bỏ phần Update. Máy tính tự khỏi động lại. Lưu ý có thể gở Update cho 02 máy tính.

uninstall update
5 phút khắc phục lổi chia sẻ máy in Win 10 Win 11

Cuối cùng hoàn thành. Máy in được chia sẻ kết nối lại bình thường.