More

Chính sách bảo mật

1. Mục đích phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty cho tất cả các mục đích.

Hỗ trợ khách hàng.

Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, về các sự kiện.

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật.

Tùng Lâm cam kết không chia sẻ, bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào khác. Tùng Lâm chỉ sử dụng thông tin vào các trường hợp sau.

Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Tùng Lâm hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi, nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc góp ý vui lòng liên hệ.